ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Porvoossa (Perämiehentie 6)

ICT-asentaja huoltaa ja ylläpitää yritysten atk-järjestelmiä. Hän tuntee erilaiset verkot ja atk-järjestelmät sekä hallitsee niiden asentamisen ja ohjelmoinnin. Hän asentaa esimerksiksi erilaisia verkkokaapelointeja, kytkimiä, reitittimiä ja toimilaitteita saaden tietojärjestelmän tai koneen toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi eriasteiset vianmääritykset ja näiden pohjalta tapahtuvat korjaukset sekä tekniset tukipalvelutehtävät kuuluvat asentajan toimenkuvaan.

Opiskelun edellytykset ja terveysvaatimukset
Työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja, johdonmukaista ajattelua ja hyvää keskittymiskykyä vian paikallistamistilanteissa. Häiriön selvittäminen vaatii usein kekseliäisyyttä ja tarkkuutta. Työ on itsenäistä ja vaatii oma-aloitteisuutta. Nopeasti kehittyvä atk-tekniikka edellyttää uusien asioiden oppimista ja seuraamista. Alalla tarvitaan erityisesti englannin kielen taitoa.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan mikäli näkökyky tai värinäkö on heikentynyt.

Opintojen sisältö
Opiskelu koostuu ammatillisista opinnoista (90 ov), niitä tukevista opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Ammatillisiin opintoihin sisältyy työssäoppimista tieto- ja tietoliikennetekniikan yrityksessä vähintään 20 ov. 1 opintoviikko (ov) tarkoittaa 40 tuntia opiskelua.
Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelija opintoihin sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintoja Amiston ja/tai toisen asteen oppilaitosten yhteiseltä kurssitarjottimelta, opinnot voivat olla mm. lukio-opintoja.
Ammattitaito osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä alan työtehtävissä.

Alalle työllistyminen ja tulevaisuuden näkymät
Alan työpaikat ovat elektroniikkateollisuudessa, tietoverkostoja ylläpitävissä yhtiöissä sekä ICT-alan tuotteita ja palveluita tarjoavissa yhtiöissä.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittaneiden työllisyys on ollut yleisesti hyvä ja kasvaa tulevaisuudessa.

Jatko-opintomahdollisuudet
Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun, korkeakouluun tai yliopistoon samalle tai muulle alalle.
Soveltuvan työkokemuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.

Opiskelukustannukset
Opiskelija hankkii ja kustantaa itse tarvittavat opiskeluvälineet, monisteet ja oppikirjat. Ruokailu ja työasu ovat opiskelijalle maksuttomia.